Lääkehoidon arviointi

 

Varmista lääkehoidon kokonaisuus lääkehoidon arviointipalvelulla!

 • Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle terveyshaittaa tai sivuvaikutuksia?
 • Mietitkö onko uusi lääke tai ravintolisä yhteensopiva muiden lääkkeittesi kanssa
 • Onko sinulla huoli omasta tai omaisesi lääkehoidon kokonaisuudesta?

Lääkehoidon arviointi on palvelu, jossa tavoitteena on tarkoituksenmukainen, tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito. Palvelun suorittaa Lääkehoidon arviointikoulutuksen omaava farmasisti. Lopputuloksena asiakas varmistuu siitä, että hänen lääkityksensä on tarkoituksenmukaisesti toteutettu. Jos lääkitystä on tarvetta muuttaa, tekee farmasisti muutosehdotuksen, jonka kanssa potilas sopii lääkityksen muutoksesta lääkärin kanssa. Palvelun tuottaminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja ajan tasalla olevaa lääkelistaa.

 

Lääkehoidon arvioinnista on hyötyä mm. silloin kun,

 

 • asiakkaalla on huoli tai epäily lääkehaitoista
 • asiakkaalla on käytössä useita eri lääkkeitä
 • asiakas on monisairas
 • asiakas on aloittamassa uuden lääkityksen
 • asiakkaalla on motivaation puute lääkehoitoon

 

Palvelun sisältö ja kulku

 

Palveluun sisältyy noin 60 min alkuhaastattelu ja noin 30 min loppukeskustelu, jotka voidaan tehdä myös puhelimitse etäpalveluna. Tietojen tueksi tarvitaan suhteellisen tuoreet laboratoriotulokset. Lisäksi tarvitaan tieto kaikista käytössä olevista resepti- ja itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja luontaistuotteista.

 

Lääkehoidon arvioinnissa

 

 • selvitetaan asiakkaan lääkityksen kokonaisuus, huomioiden reseptilääkkeiden lisäksi mahdolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini- ja luontaistuotevalmisteet
 • tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet
 • tarkistetaan lääkkeiden oikeat ajanottokohdat suhteessa ruokailuun, vuorokauden aikaan ja muihin lääkkeisiin
 • huomioidaan lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille
 • varmistetaan munuaisten toimintakyky lääkitykseen

 

Loppukeskustelussa käydään läpi lääkitykseen liittyvät asiat rauhallisessa ympäristössä tai puhelimitse etätapaamisena.  Asiakas voi kysyä ja keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä huolista. Asiakas päättää itse, hakeutuuko hän lääkärille yhteenvedon kanssa tämän jälkeen.

 

Palvelun hyödyt

 

 • Asiakas voi varmistua, että hänen lääkkensä sopivat yhteen ja osaa käyttää niitä oikein, jolloin lääkehoidon onnistuminen, teho ja hoitoon sitoutuminen paranevat
 • Asiakas voi saada helpotusta ja neuvoja lääkkeistä johtuviin haittoihin esim. ummetus, ihon kuivuminen, suun kuivuminen.
 • Lääkityksen tarkistuksesta tehdään ajantasainen lääkityslista ja raportti, joka sisältää mahdolliset lääkitykseen liittyvät muutosehdotukset lääkärille. HUOM! Lääkitysmuutokset tekee vain lääkäri.

 

Lääkehoidon arvioinnin hinta

 

79 euroa

 

Ota yhteyttä ja varaa aikasi palveluun!

 

Puh. 02 83787850