LÄÄKEHOIDON ARVIOINTIPALVELU

 

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkehoidon arviointipalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville ja mikäli lääkehoito aiheuttaa haittavaikutuksia (esimerkiksi ummetus, huimaus).

Palvelu sisältää

  • asiakkaan haastattelun (n. 30 min - 1 tunti)
  • lääkehoidon arvioinnin käytössä olevista lääkkeistä
  • raportin läpikäynnin hoitavan lääkärin kanssa

Arviointia varten tarvitsemme

  • ajantasaisin lääkityslista (resepti- ja itsehoitolääkkeet, ravintolisät, luontaistuotteet
  • uusimmat laboratoriotulokset (max. 6-12 kk vanhat tulokset: kreatiniini P-Krea tai S-Krea, elektrolyytit P-Na ja P-K, verenpaine)
  • tiedot sairauksista

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet, varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille huomioiden myös taloudellisuus. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Palvelusta informoidaan etukäteen hoitavaa lääkäriä.

Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen raportin, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Raportin voi myös näyttää lääkärille. Mahdollisista lääkitysmuutoksista päättää aina lääkäri.

Ota yhteyttä apteekkiimme, mikäli kiinnostuit!

Lääkehoidon arvioinnin kustannus 80 €.