KONEELLINEN ANNOSPUSSIPALVELU (OMA-ANNOS)

 

Kenelle palvelu sopii?

Palvelu soveltuu erinomaisesti, jos

  • sinulla on ongelmia päivittäisessä lääkeannostelussa
  • käytät useampaa, säännöllistä lääkettä
  • kärsit muistisairaudesta
  • joku on jakanut lääkkeitäsi dosetteihin
  • olet hoito- tai palvelukodin asukas

 

Mikä on annosjakelupalvelu?

Koneellinen annospussipalvelu on turvallinen, helppo ja taloudellinen tapa huolehtia lääkeannostelusta. Turhat lääkkeet ja yhteisvaikutukset saadaan karsittua, koska lääkityksesi tarkistetaan. Pussien mukana saat annostuskortin, josta näet aina ajantasaisen lääkityksesi. Oikeat lääkkeet tulee otettua oikeassa järjestyksessä, kun annosjakeluun sopivat lääkkeesi (tabletit, kapselit) on pakattu selkeästi merkittyihin annospusseihin ottoaikoineen. Annospussirullan mukana saat kätevän säilytyskotelon.

Saat annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät lääkkeesi (tabletit, kapselit) pakattuina kerta-annospusseihin yleensä kahden viikon ajaksi kerrallaan, jolloin lääkkeiden kertyminen kotiin tai hoitoyksikköön vähenee. Lääkkeet hinnoitellaan isoimmista sekä edullisemmista pakkauksista. Annospussien mukana toimitetaan aina ajantasainen annostuskortti. Palveluntarjoajana toimii Pharmac Finland Oy.

Asiakkaan lääkehoito tarkistetaan apteekissa yhteisvaikutusten ja päällekkäisten lääkkeiden varalta, myös annostukset ja ottoajankohdat tarkistetaan. Lääkityksen arvioinnin tekee lääkäri yhteistyössä farmaseutin kanssa, tarvittaessa tehdään laajempi kartoitus.

Apteekkimme annosjakelufarmaseutit tukevat asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa ja apteekki hoitaa reseptien uusimispyynnöt.

Maksullinen palvelu

Annospussitoimituksen lisäksi palveluumme kuuluu

  • lääkityksen tarkistus apteekissa,
  • lääkelistojen ylläpito ja
  • reseptien uusiminen

Aloitusmaksu 11  €. Aloitusmaksu sisältää lääkehoidon tarkistuksen, jossa selvitetään ja poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet sekä yhteisvaikutukset yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi tarkistetaan lääkkeiden ottoajankohdat. 

Viikkomaksu 8 /vk. Yli 75-vuotiailla, joilla on käytössään yli kuusi annosjakeluun soveltuvaa lääkettä, on mahdollista saada Kela-korvaus annosjakelun viikkohinnasta.

Palvelun tilaaminen

Koneellisen annospussipalvelun voit tilata Rauman 1. Apteekista tai Otan sivuapteekista. Tilauksen yhteydessä täytetään annosjakelusopimus, suostumus reseptiesi käsittelyyn, tiliasiakkuussopimus ja suoraveloitussopimus.

Lääkehoidon tarkistukseen aloituksen yhteydessä ja mahdolliseen reseptien uusimiseen menee noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja palvelusta saat apteekeistamme annosjakelufarmaseuteilta Armilta ja Mikaelalta